รายงานกิจการสภา

 

           ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาซอสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


          ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาซอสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561


           ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาซอสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้งที่ 1 ประจำปี 2561


           ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาซอสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


           ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาซอสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

 

 

         

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2019 เวลา 17:14 น.)