ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
canadian na...
Image Detail
จำนวนผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้56
mod_vvisit_counterวานนี้1129
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7496
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8524
mod_vvisit_counterเดือนนี้6174
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว37267
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7218606

We have: 10 guests online
Your IP: 18.207.255.49
 , 
Today: ธ.ค. 06, 2019
แผนที่


ดู สำนักงานเทศบาลตำบลนาซอ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

Home หน้าแรก

 

 

สภาพทั่วไปของตำบลนาซอ

 

 

 

 

1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต

          ตำบลนาซอ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะทางห่างจากอำเภอวานรนิวาส ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ 90 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 45,000 ไร่ (เทศบาลตำบลนาซอ, 2550) มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังภาพที่ 2-1

 

ทิศเหนือ      มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหนองบัวสิม ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ทิศใต้          มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 

2.1 ขอบเขตการปกครองและสถานที่สำคัญ

     ตำบลนาซอ ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน และมีสถานที่สำคัญในตำบลประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 3 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 6 และ 9 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และ 5 สถานีอนามัยจำนวน 1 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ศาสนสถานจำนวน 8 แห่ง โดยแยกเป็นวัด จำนวน 7 แห่ง โบสถ์คริสต์จำนวน 1 แห่ง และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาซอ และเทศบาลตำบลนาซอตั้งอยู่หมู่ที่ 10 (เทศบาลตำบลนาซอ, 2550) ดังภาพที่ 2-2

 

ลักษณะทางกายภาพของตำบล

 

3.1 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนาซอ มีภูมิประเทศทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอนมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนบางที่ แต่ในฤดูแล้งกลับมีปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะที่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำใช้ในการเกษตร (เทศบาลตำบลนาซอ, 2550)

 

 

 

 

สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเกษตรของตำบล

 

4.1 ประชากรและครัวเรือน

          ประชากรในตำบลนาซอ มีทั้งสิ้น 7,478 คน เป็นชาย 3,715 คน และหญิง 3,763 คน ครัวเรือนทั้งหมด 1,793 ครัวเรือน และหมู่ที่ 5 มีจำนวนประชากร และหมู่ที่ 1 จำนวนครัวเรือนมากที่สุดคือ 1,083 คน และ 228 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรในตำบลเฉลี่ย 125 คนต่อตารางกิโลเมตร (เทศบาลตำบลนาซอ, 2554)

 

ตารางที่ 4-1 จำนวนประชากรและครัวเรือน ปี พ.ศ. 2554

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

บ้านนาซอ

486

495

981

228

2

บ้านกุดเรือใหญ่

441

474

915

205

3

บ้านกุดเรือน้อย

230

254

484

141

4

บ้านดอนดู่

112

119

231

57

5

บ้านหนองนาหาร

553

530

1,083

227

6

บ้านดอนยานาง

462

455

917

208

7

บ้านสมสนุก

313

305

618

140

8

บ้านหนองแวงน้อย

157

114

271

60

9

บ้านหนองแสงคำ

314

306

620

216

10

บ้านนาซอ

276

298

574

139

11

บ้านหนองแสงคำ

371

413

784

172

รวม

3,715

3,763

7,478

1,793

 

ที่มา : เทศบาลตำบลนาซอ, เมษายน 2554

 

4.2 การประกอบอาชีพ

          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญได้แก่ เลี้ยงสัตว์ 1,421 ครัวเรือน รองลงมา คือ ทำนา 1,259 ครัวเรือน รับจ้าง 295 ครัวเรือน และทำไร่ 120 ครัวเรือน ตามลำดับ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2548)

 แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:44 น.)

 
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ

     นายบรรจบ   แพงพิมพ์โล้

ทักทายสอบถาม
Latest Message: 23 minutes ago
 • [watch movie : Ԝow cuz thіs іs excellent job! Congrats and keep it uр.
 • [places to e : You have got one of the best sites.
 • [Viet Nam Fo : So interesting....looking forth to returning.
 • [Viet Nam Fo : So interesting....looking forth to returning.
 • [Inc] : Many thanks really beneficial. Will share website with my good friends.
 • [Inc] : Many thanks really beneficial. Will share website with my good friends.
 • [Inc] : Many thanks really beneficial. Will share website with my good friends.
 • [anchortext] : In one two it can be legal to have a display as much as 6 feet X 10 feet during the town next two it 3 feet X 6 feet will be the maximum as well as in the city next to that, these are banned. At every stage of manufacture of these LED display boards, a team of experts thoroughly tests the products so as to assess whether they conform to international quality standards. Companies try creating and innovating new means of displaying their products, to ensure potential customers are tapped along wi
 • [Susie] : Many patients are much less keen to put up with the slow loading time of the web sites. 5. A gifted skilled would have all sorts of relevant knowledge along with resources which could lead to profitable advertising of websites. When it comes to the success of your model online, the experience of your search advertising and marketing skilled is among the most vital elements to think about. Bottom Line: Moz Pro units the standard for SEO tools in additional ways than one. At the bottom of that h
 • [Susie] : Many patients are much less keen to put up with the slow loading time of the web sites. 5. A gifted skilled would have all sorts of relevant knowledge along with resources which could lead to profitable advertising of websites. When it comes to the success of your model online, the experience of your search advertising and marketing skilled is among the most vital elements to think about. Bottom Line: Moz Pro units the standard for SEO tools in additional ways than one. At the bottom of that hub
 • [wholesale J : wholesale Jerseys («link» Andrew Keen is a media analyst and pundit who's written extensively on the role new media is playing in eroding the world's intelligence. He is a British ex pat, living in Berkeley, and a Tottenham man. The Glasgow native also just published a book on this year's World Cup, entitled quite nicely The Glorious World Cup.. Cheap Jerseys free shipping A Haryanvi's best friends are his cattle. Sure enough, Devi Lal, whom R.
 • [Gila Otomot : Great looking web site. Presume you did a bunch of your own coding. «link»
 • [anchortext] : This solution is not taken for granted specifically for those who find themselves visiting a distant land for official reasons. They are experts in providing convenient and comfortable Airport shuttle phoenix transportation services to the clients and customers. It was very debastada inside the Second World War, and is little or no building ahead of the bombing.
 • [Morphe 3502 : Love the site - - extremely user friendly and whole lots to see!
 • [Harriett] : Just how far does that desire for a similar mate extend? A 2013 study conducted at the University of Colorado Boulder suggests that this similarity is more than skin deep; in fact, it's in the genes. By studying 825 couples, researchers discovered that married couples have more similar gene profiles than random pairs of people [source: Domingue et al]. While the DNA similarities were statistically significant, the researchers found that genetics have only about one third of the influence on mate
 • [Cara Menggu : I like this website - its so usefull and helpfull.
 • : Wow, gorgeous website. Thnx ...
 • : Once the muscles are slightly warm and supple, the therapist can truly dig directly into release knots and tension. Broadening Horizons - Participation in a very well rounded learning program works for just about any therapist who does not would like to restrict their massage career opportunities. Reflexology relates to healing or increasing the body functions by putting adequate level of pressure on certain points underneath the foot which reflectologists make reference to as zones.
 • [หวย] : Thanks, this website is really helpful.
 • : Basically desired to stress I am pleased that i stumbled in your website page.

Guests are shown between [].

แบบสำรวจ
Joomla! is used for?
 
PTT Oil Price